نظریۀ فرگشت محصول

منتشرشده در

یک- این روزها کمال‌گرایی تبدیل به ادا و اطوار شده است؛ امّا این ویژگی در من سال‌هاست که مانعِ به انجام رساندن پروژ‌‌ها است!
••
دو- حالا اما فکر می‌کنم محصولات صنعتی هم مثل موجودات در طبیعت باید مسیر تدریجیِ تکامل خودشون رو طی ‌کنند. این یعنی هیچ محصولی هیچ‌وقت کامل نیست و همه‌ی محصولات همیشه جای پیشرفت و‌ بهبود دارند.
بنابراین شاید مصرف‌کننده‌گان با انتخاب‌های خود تعیین می‌کنند کدام محصول به درد نمی‌خورد و کدام ماندگار است.
•••
سه- حالا بعد از گذشت چند ماه از آغاز به کار کارگاهِ طراحیِ سَنج فهمیدم که روندِ طراحی و تولید محصول خطی نیست بلکه تکاملی و‌ رفت و‌ برگشتی است. توسعه‌‌ی محصول در بهبود تدریجی نسخه‌های مختلف محصول ممکن است و به هیچ‌وجه به یک‌باره اتفاق نمی‌افتد.
••••
پ.ن: هیچ‌کدام از این‌ها را نمی‌فهمیدم اگر کار‌گاهِ دونفره‌ی ما نبود.

مطالب
مرتبـط